Kategori: AŞK

Dün tesadüfen karşılaştığım mimoza ile başladı her şey!

Bu güzel çiçekleri kendim için aldım! Özel bir anda özel bir gündü sanki bu! Sonra yemek bile yedik beraber. Eve gelip anlamını araştırdığımda evrenin mesajını aldım yine. ‘Yaz’ dedi evren, ‘sen Bilge’sin, öğrendiğini anlatmayan Bilge’mi olur hiç, yaz paylaş’ Aldım bilgisayarımı karşıma, derledim, toparladım yazım bende.

AŞK

Göbek bağıyla dünyaya geliriz…

Bu insanoğlunun bağlanma ihtiyacının başlangıcıdır aslında.

İnsanoğlu sosyal bir varlıktır, bu doğrultuda iyi ve sağlıklı ilişkiler kurmayı ister. Sevilmeyi ve sevmeyi tabii…

Zaman zaman ilişkilerimizde sorunlar yaşarız. Çok sevdiğimiz ya da hoşlanmadığımız kişilerle çatışmalar, kırgınlıklar yaşarız. Bu bizi de yaralar farkında mıyız?

Uzmanlar iyi ilişkiler kurmak için üç temel unsurdan bahseder.

Bunların ilki kendimiz olmaktır. Kendimizi olduğumuz gibi kabul etmek… Fiziksel ve kişilik özelliklerimizi çizdiğimiz çerçevenin içine ezerek büzerek sıkışmaya çalışmak yerine kendini sevmek, olduğumuz gibi kabul etmektir…
Sevgi bir duygu değil bir beceridir. Yani aslında yüreğin derinliklerinden gelen bir yetenek…

AŞK

Aşk, uzun yıllardır felsefe, edebiyat ve sanatın vazgeçilmez konularından biri olmuş, aynı zamanda bilim adamlarının en çok tartıştıkları konular arasında yer almıştır. Aşık olmanın insanda yarattığı sosyal ve psikolojik izlerin anlaşılma ihtiyacı sonucu da psikoloji alanında oldukça ilgi gören bir kavram olmuştur aşk.

Aşk, her ne kadar insanoğlunun temel yaşantılarından birisi olsa da, aşkın nasıl meydana geldiği, kimler tarafından nasıl yaşandığı, ne gibi sonuçlar doğruduğu gibi konuları anlamak çok kolay olmamıştır. Aşkın genel geçer ortak bir tanımına rastlamak pek mümkün değil. Öte yandan bunu kolaylaştırmak adına uzmanlar ve kuramcıların, aşk türlerini ayrıştırmaya çalıştığını görüyoruz. Aşkın tek tip değil, farklı tipleri olması aslında kişisel farklılıkların öneminden ve aşkın farklı kişiler için farklı anlamlar ifade ediyor olmasından kaynaklanıyor.

AŞK