Kategori: <span>PSİKODRAMA</span>

Psikodrama nedir?

Kelimeye bakalım isterseniz…

Psiko– başına geldiği kelimelere ruh ya da ruhi durum anlamını veren bir ek-tir.

Dramaise bir durumu beden diliyle, hareket ederek devinimle anlatmaktır…

O halde nedir psikodrama?

Kelime özlerine baktığımızda ortaya çıkan şudur =>psikodrama =>ruhsal bir durumu eylemle anlatmaktır…

PSİKODRAMA