KONGRE VE KONFERANSLAR

 • Uzun, B., Yazgan, O. & Vatanartiran, S. (2019, Mart) Mindfulness Based Interventions for the Children in Turkey, Bildiri Uluslararası Mindfulness Konferansı: Afrika bağlamında Mindfulness yaklaşımları Konferansı’nda sunulacaktır, South Africa

 

 • Taşkın, Z., Uzun, B. & Vatanartiran, S. (2019, Mart) Psychometric Properties of Mindfulness scale for Children, Bildiri Uluslararası Mindfulness Konferansı: Afrika bağlamında Mindfulness yaklaşımları Konferansı’nda sunulacaktır, South Africa

 

 • Uzun, B. & Yıldızhan, O. (2019, Mart)Teens Managing Anger by Mindfulness Skills, Bildiri Uluslararası Mindfulness Konferansı: Afrika bağlamında Mindfulness yaklaşımları Konferansı’nda sunulacaktır, South Africa

 

 • Yazgan, O., Uzun, B. & Vatanartiran, S. (2018, Ağustos). Mindfulness Curriculum in Bahcesehir Collages in Turkey. BildiriUluslararası Çocuk ve Ergen Psikopatalojisi Konferansı (International Conference on Child and Adolescence Psychopatalogy)’nda sunulmuştur, Kuching, Sarawak, Malezya.

 

 • Uzun, B., Özer-Güçlü & LeBlanc, S. (2018, Ağustos). Mediation Effect of Family Environment on the Relationship between Academic Procrastination and Life Satisfaction in a sample of Late Adolescents. Bildiri Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikopatalojisi Konferansı (International Conference on Child and Adolescence Psychopatalogy)’nda sunulmuştur, Kuching, Sarawak, Malezya.

 

 • Uzun, B., Yazgan, O. & Vatanartiran, S. (2018, Temmuz). Mindfulness based interventions fort the children in Turkey. PosterUluslararası Mindfulness Konferansı’nda (International Conference on Mindfulness) sunulmuştur, Amsterdam, Hollanda.

 

 • Taşkın, S. Z., Uzun, B., Yazgan, O. & Vatanartiran, S. (2018, Temmuz). Assessing Mindfulness in elementary school-aged children: Development and validation of BAU Mindfulness scale for Children. Poster Uluslararası Mindfulness Konferansı’nda (International Conference on Mindfulness) sunulmuştur, Amsterdam, Hollanda.

 

 • Usta, H. K. & Uzun, B., (2018, Mayıs). Prediction of perceieved parental attitudes and negative automatic thoughts to adolescents’ self-esteem. Bildiri Uluslararası Global Eğitim ve Teknoloji Araştırmaları Konferansında (Global Education Science and Technology, GLOBETS Conference) sunulmuştur, Belgrat, Sırbistan.

 

 • Babuccu, B. & Uzun, B., (2018, Mayıs). The relationship among epistemological beliefs, academic self-efficacy and procrastination in university students. Bildiri Uluslararası Global Eğitim ve Teknoloji Araştırmaları Konferansında (Globel Education Science and Technology, GLOBETS Conference) sunulmuştur, Belgrat, Sırbistan.

 

 • Uzun, B., Buyukgoze Kavas, A., O’Callaghan, J., Bokszczanin, A., Ederer, E. & Essau, C. (2017, Temmuz). Who procrastinates more: Comparison of procrastination styles across four countries. Bildiri 10. Erteleme Araştırmaları Konferansında (10th Biennial Conference on Procrastination) sunulmuştur, Şikago, ABD.

 

 • Uzun, B., & LeBlanc, S. (2017, Temmuz). Positive Emotional Change after Procrastination: Mediating Effects of Self-Forgiveness. Bildiri 10. Erteleme Araştırmaları Konferansında (10th Biennial Conference on Procrastination) sunulmuştur, Şikago, ABD.

 

 • Uzun, B., & Usta, A. Ö. (2017, Temmuz). Reducing Procrastination Tendency through Increased Time Management: The Effects of Short Term Group Counselling Program. Poster 10. Erteleme Araştırmaları Konferansında (10th Biennial Conference on Procrastination) sunulmuştur, Şikago, ABD.

 

 • Çam, İ. & Uzun, B., (2017, Temmuz). Academic Procrastination: Frequency, reasons and Role of Hope. Poster 10. Erteleme Araştırmaları Konferansında (10th Biennial Conference on Procrastination) sunulmuştur, Şikago, ABD.

 

 • Uzun, B., Özer Güçlü, I. & LeBlanc, S. (2016, Ekim). The role of self esteem on the relationship between parental attitudes and test anxiety. Bildiri, 8. Asya Eğitim Konferansı (The Eight Asian Conference on Education)’nda sunulmuştur, Kobe, Japonya.

 

 • Uzun, B. (2015, Kasım). Forgive yourself, get your mood back: The mediator role of self-forgiveness on the relationship between procrastination and positive affect. Davetli konuşmacı olarak ‘Well-Being Conferansında sunulmuştur, Guzelyurt, KKTC.

 

 • Uzun B. & Demir, A. (2015, Temmuz). Relationship Between Self-Regulation and Procrastination: A Mediational Role of Self-Esteem. 9th Biennial Conference on Procrastination konferansında Bildiri olarak sunulmuştur, Bielefeld, Almanya.

 

 • Uzun B. & Ferrari, J. R. (2015, Temmuz). A qualitative study on procrastination. Bildiri 9. Erteleme Konferansı (9th Biennial Conference on Procrastination)’nda sunulmuştur, Bielefeld, Almanya.

 

 • Uzun Ozer B. (2014, Mayıs). Role of Family Environment on the Relationship between Academic Procrastination and Life Satisfaction in a sample of Late Adolescents. Bildiri, Şikago Uluslararası Eğitim Konferansı (Chicago International Conference on Education)’nda sunulmuştur, Şikago, ABD

 

 • Uzun Ozer B., LeBlanc, S., & Buyukgoze Kavas, A. (2014, Mayıs). Mediator Role of Positive Affect on the Relationship Between Emotional Regulation and Life Satisfaction. Poster, North American Society of Adlerian Psychology kongresinde sunulmuştur, Şikago, ABD.

 

 • Demetriou, C., Uzun Ozer B., & Essau, C. (2013, Eylül). Does parental attachment impact internalising and externalising problem in adolescence? Bildiri, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dünya Kongresinde (World Congress of Psychological Counselling and Guidance) sunulmuştur, Istanbul, Türkiye.

 

 • LeBlanc, S. , Uzun Ozer, B., Katere, P., & Mohuyeddini, C. (2013, Eylül). Effect of an emotional regulation program on Canadian community sample’s mental well-being. Bildiri Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dünya Kongresinde (World Congress of Psychological Counselling and Guidance) sunulmuştur, Istanbul, Türkiye.

 

 • Uzun Ozer, B., Buyukgoze Kavas, A., O’Callaghan, J. & Essau, C. (2013, Eylül). A comparative study of student procrastination: Academic, General and Decisional Procrastination Style. Bildiri, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dünya Kongresinde (World Congress of Psychological Counselling and Guidance) sunulmuştur, Istanbul, Türkiye.

 

 • Uzun Ozer, B., Verster, T. V., & Saricaoglu, H. (2013, Eylül). An experimental study of academic procrastination: Effect of method used during the semester. Bildiri Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dünya Kongresinde (World Congress of Psychological Counselling and Guidance) sunulmuştur, Istanbul, Türkiye.

 

 • LeBlanc, S., Uzun Ozer, B., Pourseied, K., & Mohuyeddini, C. (2013, Haziran). Replication of an Emotion regulation program (ERT) on Canadian community sample’s Mental Wellbeing. Bildiri 34. Stres ve Kaygı Araştırmaları Topluluğu Konferansında (The Stress Anxiety Research Society Conference) sunulmuştur, Faro, Portekiz.

 

 • Tsocheva, I., Uzun Ozer, B. & Essau, C. (2013, Haziran). A confirmatory analytic study of Center for Epidemiologic Studies for Depression Scale for Adolescents in Bulgaria. Paper presented at the 8. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikopatalojisi (International Conference on Child and Adolescents’ Psychopathology) konferansında sunulmuştur, Londrea, Birleşik Krallık.

 

 • Uzun Ozer, B. & LeBlanc, S. (2013, Haziran). Mediation Effect of Family Environment on the Relationship between Academic Procrastination and Life Satisfaction in a sample of Late Adolescents. Bildiri 8. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikopatalojisi (International Conference on Child and Adolescents’ Psychopathology) konferansında sunulmuştur, Londrea, Birleşik Krallık.

 

 • Uzun Ozer, B., LeBlanc, S. & Dalkilinc, N. (2013, Haziran). Effects of family attitudes on gender role identification in a group of Adolescents. Bildiri 8. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikopatalojisi (International Conference on Child and Adolescents’ Psychopathology) konferansında sunulmuştur, Londra, Birleşik Krallık.

 

 • Uzun Özer, B. & Demir, A. (2010, Eylül). Psychometric propeties of Frustration Discomfort Scale in a Turkish College Sample (Engellenmeye tahammülsüzlük ölçeğinin Türk örnekleminde psikometrik özellikleri). Bildiri Kongresinde Uluslar arası Öğrenme, Öğretme ve Uygulama Kongresi’nde (World Conference on Learning, Teaching and Administration) sunulmuştur, Kaire, Mısır

 

 • Uzun Özer, B. & Büyükgöze Kavas, A. (2010, Eylül). Critical thinking and decisional procrastination tendencies in a group of Turkish graduate students (Yüksek lisans-doktora öğrencilerinde eleştirel düşüncenin karar vermeyi erteleme eğilimine etkisi). Bildiri 9. Alps-Adria Psikoloji Kongresinde (9th Alps Adria Psychology Conference) sunulmuştur, Klagenfurt, Avusturya

 

 • Uzun Özer, B. (2010, Kasım). Effects of academic procrastination on college students’ life satisfaction. (Akademik ertemenin üniversite öğrencilerinin yaşam doyumuna etkisi). Bildiri Uluslar arası Eğitim ve Eğitim Psikoloji Konferansında (International Conference on Education and Educational Conference) sunulmuştur, Girne, Kuzey Kıbrıs.

 

 • Uzun Özer, B., Saçkes, M. ve Tuckman, B. W. (2009, Ağustos). Psychometric properties of the Tuckman Procrastination Scale in a Turkish sample. (Tuckman Erteleme Ölçeği’nin Türk örneklemi için psikometrik özellikleri). Bildiri  6. Erteleme Konferansında (6thBiannual Conference on Procrastination) sunulmuştur, Toronto, Kanada.

 

 • Uzun Özer, B., ve Ferrari, J. R. (2009, Ağustos). Gender role orientation on academic procrastination in a group of Turkish adolescents. (Bir grup ergende cinsiyet rollerinin akademik erteleme davranışı ile ilişkisi). Bildiri  6. Erteleme Konferansında (6thBiannual Conference on Procrastination) sunulmuştur, Toronto, Kanada.

 

 • Uzun Özer, B. (2008, Kasım). Does procrastination bring positive or negative affect to adolescents? Bildiri 9. Disiplinlerarası Araştırma Konferansı’nda (9th Interdisciplinary Research Conference) sunulmuştur, Dublin, İrlanda.

 

 • Uzun Özer, B. (2008, Ekim). Comparison of high school, undergraduate and graduate students on their procrastination prevalence and reasons? Bildiri 8. Alps-Adria Psikoloji Konferansı’nda (8th Alps- Adria Psychology Conference) sunulmuştur, Ljubljana, Slovenya.

 

 • Bugay, A., Uzun Özer, B. ve Tezer, E. (2008, Mart). Relationship Status and Types of Love (İlişki Statüsü ve Aşk Biçimleri).Poster 16. Uluslar arası Dünya Aile Terapileri Derneği Kongresi’nde (XVI. Worls IFTA Congress) sunulmuştur, Porto, Porekiz.

 

 • Uzun Özer, B. ve Sun-Selisik, E. (2006, Eylül). Academic Procrastination and Perfectionism among Turkish Graduate Students (Yüksek Lisans ve Doktora düzeyindeki Türk ögrencilerinin Akademik Erteleme Davranişi ve Mükemmeliyetçilik Düzeyleri). (27-30 Eylül, 2006, 8th International Congress on Behavior Studies), Reese Hayne (Ed.) 8. Uluslararasi Davraniş Çalısmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı, Santiago de Compostela, İspanya: Xacobeo Galicia, ISBN: 84-690-0119-1, s:161.

 

 • Uzun Özer, B. ve Akkök, F. (2006, Mart). Feelings and Expectations of Fathers who have Children with Special Needs (Özel Eğitim İhtiyacı Olan Çocukların Babalarının Duygu ve Beklentileri). Bildiri CEDAR 11. Uluslararası Konferansı’nda (CEDAR’s 11thInternational Conference) sunulmuştur, Coventry, Birleşik Krallık. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi (TUBİTAK) tarafından desteklenmiştir. 

 

 • Uzun Özer, B., Demir, A., ve Ferrari, J. R. (2005, Temmuz). Academic Procrastination among Turkish Adults (Türk Yetişkinlerinde Erteleme Davranışı). Bildiri 4. Uluslararası Erteleme Davranışı Konferansı’nda (4th Biannial International Conference on Procrastination) sunulmuştur., Londra, Birleşik Krallık. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından desteklenmiştir. 

 

 • Uzun Özer, B. ve Demir, A. (2005, Temmuz). Academic Procrastination among Turkish Students (Türk Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışı). Bildiri 4. Uluslararası Erteleme Davranışı Konferansı’nda (4th Biannial International Conference on Procrastination) sunulmuştur., Londra, Birleşik Krallık. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından desteklenmiştir. 

 

Bildiri (Ulusal)

 • Taşkın, S. Z., Uzun, B. & Vatanartıran, S. (2018, Ekim). Okul Çağı Çocuklarının Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) Düzeylerinin Ölçülmesi: BAU Çocuklar İçin Mindfulness Ölçeğinin (BAU-ÇMÖ) Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (25-27 Ekim, Samsun), Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi.

 

 • Uzun, B. & LeBlanc, S. (2018, Ekim). Bilinçli Farkındalık, Duygu Düzenleme ve Yaşam Doumu arasındaki Yapısal İlişki: Pozitif Duygulanımın Aracı Rolü (25-27 Ekim, Samsun), Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi.

 

 • Usta, K., & Uzun, B. (2018, Ekim). Ergenlerde Benlik Saygısının Algılanan Anne-Baba Tutumları ve Olumsuz Otomatik Düşüncelerle Yordanması: Samsun İli Örneği (25-27 Ekim, Samsun), Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi.

 

 • Yıldızhan, Ö., & Uzun, B. (2018, Ekim). Mindfulness Uygulamalarının 5. Sınıf Öğrencilerinde Öfke Yönetimi Becerilerine Etkisi(25-27 Ekim, Samsun), Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi.

 

 • Mutlu, N., Topkaya, F. Z. & Uzun, B. (2018, Ekim). Batıl İnançların Belirsizlik Kaygısı ile İkili İlişkilerdeki Güven Arasındaki İlişkisi(25-27 Ekim, Samsun), Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi.

 

 • Uzun, B., Yazğan, Ö. & Vatanartıran, S. (2016, Aralık). İlkokul düzeyi çocuklarda Mindfulness uygulamalarıyla Mindful Okul Programı’nın hazırlanması (01-03 Aralık, Gaziantep), VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 

 • Uzun, B., Kavas, A., O’Callaghan, J., Bokszczanin, A., Ederer, E. ve Essau, C. (2015, Ekim). Erteleme: Kültürler arası bir karşılaştırma (07-09 Ekim, Mersin), XIII. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 

 • Güleç, S. ve Uzun, B. (2015, Ekim). Evlilik memnuniyetini yordayan ilişkisel ve kişisel değişkenler (07-09 Ekim, Mersin), XIII. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 

 • Uzun Özer, B. ve Engin Deniz, M. (2014, Aralık). Akılcı duygusal davranış yönelimli grupla psikolojik danışma uygulamalarının PDR öğrencilerinde erteleme davranışına etkisi (04-06 Aralık), V. Uygulamalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 

 • Gölbaşı, Z. ve Uzun Özer, B. (2014, Aralık). PDR 3. Sınıf öğrencilerine verilen cinsel sağlık eğitimi dersinin etkinliğinin incelenmesi. (04-06 Aralık, 2014, Antalya), V. Uygulamalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 

 • Güleç, S., Uzun Özer, B. ve Büyükgöze Kavas, A., (2014, Aralık). Yapılandırılmış grupla psikolojik danışma uygulamalarının pozitif duygu ve yaşam doyumuna etkisi. (04-06 Aralık, 2010, Antalya), V. Uygulamalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 

 • Uzun Özer, B. ve Demir, A., (2011, Ekim). Engellenmeye tahammülsüzlüğün akademik ertelemedi rolü. (3-5 Ekim, 2011, İzmir),XI.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 

 • Uzun Özer, B. ve Demir, A., (2010, Aralık). Yapılandırılmış grupla psikolojik danışma uygulamalarının erteleme davranışı eğilimine etkisi. (10-12 Aralık, 2010, Ankara), III. Uygulamalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı,Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 

 • Çakır, S. G. ve Uzun Özer, B. (2009, Ekim). Psikolojik Danışmanlar olarak kendimize yeterince bakabiliyor muyuz? (21-23 Ekim, 2009, Adana), Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği,  X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı, Adana: Nobel Yayın Dağıtım, 244.

 

 • Uzun Özer, B. (2008, Ekim). Algılanan anne-baba tutumunun akademik erteleme davranışına etkisi. Bildiri 6. Çocuk Kültürü Kongresi’nde sunulmuştur, Ankara, Turkiye.

 

 • Aydemir, D. ve Uzun Özer, B. (2007, Kasım). Görme Engelli Çocuklarda Oyunun Önemi ve Sağlanan Oyun Ortamının Mekansal Özellikleri. XVII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı, s. 5.

 

 • Uzun Özer, B. ve Tezer, E. (2007, Ekim). Umut ve Olumlu-olumsuz Duygular Arasındaki İlişkiler. (17-19 Ekim, 2007, Çeşme: İzmir), Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği,  IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı,İzmir: Nobel Yayın Dağıtım, 288.

 

 • Uzun Özer, B. ve Temel, D. (2007, Ekim). Akademik Erteleme Davranışı: Sıklığı, Olası Nedenleri ve Umut Düzeyinin Rolü. (17-19 Ekim, 2007, Çeşme: İzmir), Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği,  IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı, s.193, İzmir: Nobel Yayın Dağıtım.

 

 • Uzun Özer, B. ve Demir, A., (2005, Eylül). ODTÜ öğrencilerinde erteleme davranışı: sıklığı ve olası nedenleri. (21-23 Eylül, 2005, İstanbul: Marmara Üniversitesi), Çakar, M. (Ed.) VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı, s.107, İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.

 

 • Uzun Özer, B ve Topkaya N. ( 2005, Eylül). Akademik Erteleme Davranışı ve Sınav Kaygısı Arasındaki İlişkiler. (21-23 Eylül, 2005, İstanbul: Marmara Üniversitesi) Çakar, M (Ed) VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı, s.3,İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.

 

 • Demir, A., Uzun Özer, B., Öztürk, S., Saya, P. Ve Türkel, D. (2005, Eylül) Ankara ilinde bulunan üniversite rehberlik ve psikolojik danışma merkezlerinin durum saptama çalışması. (21-23 Eylül, 2005, İstanbul: Marmara Üniversitesi), Çakar, M. (Ed.) VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı, s.10,  İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.