Doç. Dr. Bilge Uzun Yazılar

Şanslı olanlarımız sıklıkla yurt dışına gidip yeni insanlar,    yeni kültürlerle tanışır…

Daha şanslı olanlarımız yaşamlarının belli bir dönemini yurt dışında farklı kültürlerde eğitim alarak geçirir…

Tercihler elbette çoğunlukla ‘gelişmiş ülke’ saydığımız Almanya, Hollanda, İngiltere  gibi Avrupa’nın bazı ülkeleri  ve çoğu zaman Amerika’dır…

Peki ya Türkiye?

Küreselleşen dünyada son yıllarda ‘uluslararasılaşma’dan payına düşeni elbette ülkemizde almaktadır.

Ülkemizde İngilizce eğitim veren bazı seçkin üniversiteler yabancı ülkelerden gelen öğrencileri kabul ederek farklı fakülte ve bölümlerde bünyesine almaktadır. Bununla beraber, tüm dünyada olduğu gibi bizde de uluslararasılaşma sürecinin bir parçası olarak, farklı ülke ve kültürlerden gelen öğrencilerin kabulükültürleşme ve kültüre      uyum sağlama sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda misafir ülkelerde eğitim alan öğrencilerin bulunduğu ülkenin kültürüne uyum sağlamaları elbette önem kazanmaktadır. Buna göre, ‘misafirimiz’ olan bu öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştırmak için ev sahibi eğitim kurumlarının uygun ortamları sağlaması beklenmektedir. 

Yeni kültüre uyum sağlama ve kültürleşme sürecine ilişkin yapılan çalışmalar misafir öğrencilerin farklı sorunlarla yüz yüze kaldığını ortaya koyar.

❖ Kültürel mesafe ve farklılıklar

❖ Öz-yeterlik, öz-yetkinlik

❖ Dil yeterliliği,

❖ Ayrımcılık ve izolasyon

❖ Stres ve kaygı

❖ Aile ve arkadaş desteği

Uluslararası öğrencilerin karşılaştığı bu sorunların, onların akademik uyum ve başarılarını etkileyen önemli faktörler arasında olduğunu tahmin etmek hiçte zor olmasa gerek.

PROJELER

Mutluyuz gururluyuz,

Mutluyuz çünkü Fark’Andayız,

Mutluyuz çünkü, Öğretmeniyle Güçlü Okul Projesinin ilk aşamasınıi çeren 18 saatlik Mindful Öğretmen eğitimini tamamlamış bulunmaktayız.

Mindfulness, bilinçli ve yargısız olarak içinde bulunduğumuz an’a odaklanmak demektir. Kavramın Türkçe karşılığında ortak bir anlaşmaya varılamamış olmasına rağmen “fark’andalık” kavramının zaman zaman mindfulness yerine kullanılmaya başlandığını görmekteyiz.

Son yıllarda uluslararası alanda ilk sıralarda yer alan mindfulness uygulamalarının ülkemizde de önem kazandığı görüyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu çerçevede ülkemizde Bahçeşehir kolejleri ile başlayan Mindful Okul Uygulamaları Milli Eğitim Müdürlüklerince tüm okullarda da tanıtılmaya başlanmıştır.

Hiç kimse almadığını veremez. Sevgi verebilmemiz için sevgi almış olmamız gereklidir. Önem verebilmemiz içinse önem görmüş olmamız…

Öğrencilerin mutlu olması için ebeveynin ve öğretmenin mutlu olması şart değil midir? Tıpkı öğrencilerin “fark’anda” seviyesine ulaşması için öğretmenin “fark’anda” olması gerektiği gibi.

Öğrencilerimizin psikolojik iyi oluşları öğretmenlerinin iyi oluşlarına bağlıdır.

PROJELER

‘Davranış esnekliği’ kavramını duymuş olmalısınız…

Ya da bu iki kelimenin bir arada kullanıldığı bir yazıyla henüz karşılaşmamışsanız da bir tahmininiz illaki vardır.

Duyduğumuzda aklımızda elbette birşeyler şekilleniyor. ‘Davranış’ ve ‘esneklik’, anlamını tahmin edebleceğimiz bir kavram. -Ancak ötesi var-

Şöyle durup bir düşünün sizde, ‘davranış esnekliği’ dediğimizde aklımıza gelen ilk şey nedir?

Uyum sağlayabilmek?

Evet…

Davranışlarımızı, bulunduğumuz ortama göre yönetebilmek…

MINDFULNESS

BASINDA

Bir öz-şefkat masalı: kendinden BENliğine giden sevgi yolu

Bir gün gelir hiç ihtiyaç duymadığınız kadar ihtiyacını hissedersiniz sıcak bir gülümsemenin… yumuşacık bir ses tonuyla ‘iyi görünmüyorsun sen, birşey mi oldu?’ diye soran şefkat dolu bir ifadenin…

Ama öyle ya, yalnız olduğunuz düşüncesiyle ağrı ve acı içindesinizdir…

Bedeninizin herhangi bir noktasından başlayan ağrının duygularınızla bütünleşip acıya dönüştüğü gerçeklik hissi sarar varlığınızı…

 

İşte o günlerden biriydi…

O gün yalnız olduğu düşüncelerindeydi ama aslında kendiyle beraberdi…

Karnındaki dayanılmaz ağrı sanki bütün benliğini sarmış, bedeninin her bir noktasında hissettiriyordu kendini.

Bir sonraki medikal desteğe kadar istediği tek şey belki de birçok insan gibi şefkatti…Hiç hissetmediği kadar hissetti o gün şefkatin eksikliğini, yüreğinin en derininde. Ama yalnızdı işte, ya da yalnız olduğu düşünceleri sarmıştı…

Karnı ağrıyordu, gözyaşlarına ‘ağla’ mesajını veren ağrımıydı yoksa bu ağrıya duyguyla eşlik eden acı mı?

Önce zavallı bir şekilde uzandı yatağına, hareket ettiğinde başı da eşlik ediyordu bedenindeki ağrıya.

Zihni çook eskilerden bir arkadaşının imgeleriyle doldu birden… Şefkatini bir an bile esirgemeyen, en kötü anında bir nefes kadar yakın, dakikalar içinde yanında biten… Ama yoktu işte… Sonra sözleri çalındı kulağına, bazen anne şefkatiyle sararken bazen yine anne eleştirileriyle sarsan…

MINDFULNESS

Göbek bağıyla dünyaya geliriz…

Bu insanoğlunun bağlanma ihtiyacının başlangıcıdır aslında.

İnsanoğlu sosyal bir varlıktır, bu doğrultuda iyi ve sağlıklı ilişkiler kurmayı ister. Sevilmeyi ve sevmeyi tabii…

Zaman zaman ilişkilerimizde sorunlar yaşarız. Çok sevdiğimiz ya da hoşlanmadığımız kişilerle çatışmalar, kırgınlıklar yaşarız. Bu bizi de yaralar farkında mıyız?

Uzmanlar iyi ilişkiler kurmak için üç temel unsurdan bahseder.

Bunların ilki kendimiz olmaktır. Kendimizi olduğumuz gibi kabul etmek… Fiziksel ve kişilik özelliklerimizi çizdiğimiz çerçevenin içine ezerek büzerek sıkışmaya çalışmak yerine kendini sevmek, olduğumuz gibi kabul etmektir…
Sevgi bir duygu değil bir beceridir. Yani aslında yüreğin derinliklerinden gelen bir yetenek…

İLİŞKİLER

Eylem mi? Yoksa zihin süreci mi?

Son günlerde ne çok duyar olduk mindfulness kavramını… Yaşamın farklı alanlarında… Önce Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programıyla karşıladık. Sevgili Zümra Atalay’ın kaleminde uygulama örnekleriyle… Bir grup insan tamamladı bile programı. Ardından Bahçeşehir Okulları ‘Mindful Okul Programı’ oluşturarak önce öğretmenleri sonra okul çağı çocuklarını tanıştırdı bu uygulamalarla… Elbette sonrasında ebeveynlerin mindful uygulamalarına geçildi. Türkiyede 35 okul velileri Mindful Okul uygulamalarıyla tanışırken uygulama şansı buldular. İş yaşamı peki? Bu parça yine değerli araştırmacı, biricik arkadaşım Zümra’nın çabaları sonucu oluştu. İşyeri performansını arttırmak için farklı sektörler uygulama örneklerini öğrendiler. Psikoterapi alanında kullanımı da elbette unutulmadı. Bu alanın duayen isminin Ayşe Meltem Budak olduğunu söylemeliyim. Derken birde gördük ki artık herkes dilimizde karşılık bulamadığını için kullanılan ‘mindfulness’ konuşur oldu.

MINDFULNESS

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI

Psikodrama nedir?

Kelimeye bakalım isterseniz…

Psiko– başına geldiği kelimelere ruh ya da ruhi durum anlamını veren bir ek-tir.

Dramaise bir durumu beden diliyle, hareket ederek devinimle anlatmaktır…

O halde nedir psikodrama?

Kelime özlerine baktığımızda ortaya çıkan şudur =>psikodrama =>ruhsal bir durumu eylemle anlatmaktır…

PSİKODRAMA

Aşk, uzun yıllardır felsefe, edebiyat ve sanatın vazgeçilmez konularından biri olmuş, aynı zamanda bilim adamlarının en çok tartıştıkları konular arasında yer almıştır. Aşık olmanın insanda yarattığı sosyal ve psikolojik izlerin anlaşılma ihtiyacı sonucu da psikoloji alanında oldukça ilgi gören bir kavram olmuştur aşk.

Aşk, her ne kadar insanoğlunun temel yaşantılarından birisi olsa da, aşkın nasıl meydana geldiği, kimler tarafından nasıl yaşandığı, ne gibi sonuçlar doğruduğu gibi konuları anlamak çok kolay olmamıştır. Aşkın genel geçer ortak bir tanımına rastlamak pek mümkün değil. Öte yandan bunu kolaylaştırmak adına uzmanlar ve kuramcıların, aşk türlerini ayrıştırmaya çalıştığını görüyoruz. Aşkın tek tip değil, farklı tipleri olması aslında kişisel farklılıkların öneminden ve aşkın farklı kişiler için farklı anlamlar ifade ediyor olmasından kaynaklanıyor.

İLİŞKİLER